Według raportu przygotowanego przez Motorola Solutions i IDC w regionie EMEA niemal jedna czwarta przedsiębiorstw (22 proc.) używa obecnie RFID, a prawie dwukrotnie więcej (42 proc.) zamierza wdrożyć takie rozwiązania w ciągu najbliższych pięciu lat. Obecnie są one stosowane najczęściej w edukacji (36 proc.), firmach transportowych i logistycznych (33 proc.) oraz przedsiębiorstwach użyteczności publicznej (26 proc.). Wyniki badania wskazują, że więcej wdrożeń związanych z RFID można spodziewać w handlu i służbie zdrowia, gdzie ta technika ma szereg ważnych zastosowań (np. monitorowania zapasów), ale nie jest jeszcze rozpowszechniona. Jak na razie rozwiązania RFID stosują przede wszystkim duże firmy, podczas gdy 63 proc. mniejszych przedsiębiorstw twierdzi, że nie jest nimi zainteresowana.