Przychody Morele.net w 2018 r. wyniosły 794,13 mln zł wobec 718,61 mln zł w 2017 r. (+10,5 proc.). Koszty działalności operacyjnej detalisty zwiększyły się jednak o ponad 11 proc. wobec 2017 r., głównie ze względu na wyższą wartość sprzedanych towarów i materiałów. W efekcie Morele miały stratę na sprzedaży w ub.r. (-3,5 mln zł) i ujemny wynik operacyjny (-3,9 mln zł).

EBIDTA była na minusie (-0,013 mln zł), co zarząd wyjaśnia dużym wzrostem kosztów poniesionych na rozwój spółki. Wskazuje m.in. na rozbudowę platformy sprzedażowej oraz oferty w innych kategoriach niż elektronika. Wprowadzono również sprzedaż towarów dystrybuowanych drogą elektroniczną i responsywną stronę internetową.

Spółka w 2018 r. miała stratę netto w wysokości blisko -4,6 mln zł. W 2017 r. był zysk wielkości 283 tys. zł.

Zakupy za 100 mln zł w ABC Dacie

Sprzedaż w kraju wygenerowała ponad 90 proc. obrotów spółki w ub.r. Liczba transakcji wyniosła 1,38 mln, co oznacza wzrost o prawie 22 proc. wobec 2017 r. Wartość zapasów na koniec 2018 r. wyniosła 68,6 mln zł w cenie sprzedaży netto wobec 64,5 mln zł w poprzednim roku.

Największym dostawcą Morele.net w 2018 r. była ABC Data, w której detalista kupił w ub.r. towar za blisko 100 mln zł. Udział ten spadł wobec 2017 r. (126 mln zł). Obie spółki w ub.r. były podmiotami powiązanymi poprzez udziałowca – fundusz MCI.PrivateVentures FIZ, który nadal kontroluje Morele.net.

Plan na 2019 r.: większa sprzedaż i zysk

W 2019 r. Morele.net planuje wzrost obrotu o 14 proc. wobec 2018 r., co oznaczałoby sprzedaż na poziomie ok. 905 mln zł, wypracowanie ok. 5,5 mln zł EBIDTA oraz zysk netto. Taki wynik spółka zamierza osiągnąć dzięki utrzymaniu wysokiej pozycji w handlu elektroniką, rozwoju w innych w kategoriach produktowych i zmniejszeniu kosztów poprzez ograniczenie zatrudnienia osób zaangażowanych dotąd w zakończone projekty wzrostowe – informuje zarząd w sprawozdaniu. Przewidywana jest również dalsza automatyzacja procesów operacyjnych, zwłaszcza magazynowych, poprzez robotyzację i wymianę oprogramowania.

We wzroście mają pomóc usprawnienia dla klienta – jak możliwość zakupów bez rejestracji, nowa wyszukiwarka, poprawa obsługi, np. w reklamacji i szybka dostawa zakupów. Odsetek negatywnie rozpatrzonych reklamacji w 2018 r. wyniósł 1,45 proc., co oznacza poprawę o 0,72 pp. r/r.

Na inwestycje spółka planuje przeznaczyć w br. 9,2 mln zł, o ponad połowę mniej niż w 2018 r.