W roku finansowym trwającym od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Morele.net kolejny raz z rzędu przekroczyło 1 mld zł sprzedaży, osiągając przychody bliskie 1,1 mld zł (+6,4 proc. r/r). Wyższe niż w poprzednim roku koszty zmniejszyły natomiast rentowność. Przykładowo koszt własny sprzedaży wzrósł o blisko 9 proc. r/r, do 945,8 mln zł, a koszty S&GA o 25 proc. r/r, do ponad 143 mln zł. Skorygowana EBIDTA spadła o 60 proc., do 19,3 mln zł, a zysk z działalności kontynuowanej ponad 20-krotnie r/r, do 1,3 mln zł.

Wybrane dane finansowe Morele.net (tys. zł)

Zarząd komentując wyniki w sprawozdaniu finansowym, zauważa, iż w okresie pandemii wzrosło znaczenie e-commerce i zmieniły się przyzwyczajenia klientów.

W okresie zamknięcia sklepów stacjonarnych zakupy internetowe stały się alternatywą. Jednocześnie ponowne otwieranie sklepów stacjonarnych nie powodowało spadku popularności zakupów online. Do tej pory spółka nie stwierdziła istotnych zakłóceń w łańcuchach dostaw, a w zakresie zabezpieczenia sanitarnego i logistycznego zostały podjęte działania prewencyjne” – informuje zarząd.

Spółka nie poinformowała, jaki jest udział asortymentu IT w przychodach na Morele.net, które stały się wielobranżową platformą e-commerce z własnym marketplace’m. Strategicznym celem spółki jest wejście do grona trzech największych podmiotów e-commerce w kraju.