Veracomp uzupełnił swój system sprzedaży internetowej (www.vzam.com.pl) o interaktywny moduł 'Serwis/Zlecenia serwisowe’, który umożliwia partnerom handlowym śledzenie online statusu przesyłek serwisowych oraz szybki kontakt z inżynierami wsparcia technicznego Veracomp.
Moduł serwisu technicznego zawiera informacje na temat wszystkich zleceń serwisowych – aktualnych oraz zrealizowanych. Partnerzy firmy mogą sprawdzić datę zgłoszenia, rodzaj reklamacj (gwarancyjna/pogwarancyjna), status przesyłki (przyjęte/w naprawie/do korekty/wymiana/naprawione) oraz datę realizacji. W przypadku wymiany wyświetlone zostaną również informacje dotyczące nowego produktu (np. jego numer seryjny, czas gwarancji).