Światowy rynek monitoringu wideo wzrósł w 2018 r. o 14 proc. w porównaniu z 2017 r., osiągając wartość 36,5 mld dol. Roczna stopa wzrostu w latach 2018–2023 może wynieść nawet 16 proc., a w 2023 r. przychody ze sprzedaży osiągną poziom 77 mld dol. – przewiduje BIS Research. Ma to przede wszystkim związek z coraz szerszymi możliwościami wykorzystywania systemów monitoringu i zmianami technologicznymi. Kamery to już nie tylko urządzenia rejestrujące obraz, lecz systemy pozwalające na analizę danych. Rosnące znaczenie analityki, szersze zastosowanie sztucznej inteligencji i chmury obliczeniowej oraz rozwój smart city powinien przyczynić się do zwiększenia zapotrzebowania na monitoring, rozwoju nowych modeli korzystania z kamer i rosnących obrotów dostawców. Przewiduje się, że wymienione trendy będą zyskiwać na znaczeniu w 2020 r.

Sztuczna inteligencja w oku kamery

Jednym ze zjawisk, wskazywanych jako kluczowe w 2019 r., był rozwój sztucznej inteligencji w sektorze zabezpieczeń. Prawdopodobnie w przyszłości zastosowania AI w monitoringu będą jeszcze szersze – uważa Axis Communications.

Obecnie systemy wizyjne z AI są coraz częściej używane do podnoszenia bezpieczeństwa – potrafią np. porównać wizerunek danej osoby z bazą danych poszukiwanych. Dalsze badania nad sztuczną inteligencją w monitoringu mogą przełożyć się np. na jego wykorzystanie w handlu detalicznym do optymalizacji powierzchni sklepowych.

Edge computing w monitoringu

W monitoringu rozwój technologii chmurowej zwiększa możliwości przetwarzania danych na brzegu sieci. Wstępna analiza w kamerze może znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie na przepustowość zarówno do przesyłania, jak i przechowywania informacji – twierdzi Axis. Ponadto dane mogą być anonimizowane i szyfrowane przed ich transferem. Przewiduje się, że wraz z rozwojem rynku chmurowego w Polsce i na świecie będą rosły możliwości obliczeniowe w systemach monitoringu.

RODO pomogło redakcji obrazu

Kolejnym czynnikiem rozwoju rynku jest dostosowywanie systemów wizyjnych do RODO. Nowe rozwiązania pozwalają na poprawienie nagrań tak, aby np. maskować sylwetki ludzi, zapewniając tym samym zgodność z RODO. Dzięki technologii redakcji obrazu można także udostępniać zewnętrznym podmiotom nagrania bezpieczne dla danych osobowych. Ze względu na wagę ochrony prywatności, należy spodziewać się, że tego typu rozwiązania będą rozwijane w kolejnych latach.

Smart city nie obejdzie się bez kamer

Smart city to proces, który zachodzi także w polskich miastach. Rośnie liczba zintegrowanych systemów, które mają zapewnić bezpieczeństwo i ułatwić życie mieszkańcom, np. poprzez rozładowywanie korków. Rosnąca automatyzacja systemów wizyjnych pozwala wykorzystywać je w działaniach prewencyjnych – alarmy, włączające się po wtargnięciu w określoną strefę, czy systemy audio, które pozwalają na nadanie komunikatu głosowego, to przykłady nowych sposobów wykorzystania kamer.

Axis uważa, że w nadchodzących latach będzie rosła popularność otwartych systemów oraz rozwiązań, które mogą być łatwo skalowalne i umożliwiają automatyzację procesów. Monitoring redukujący koszty, a także wspierający ekologię, mobilność i bezpieczeństwo, otworzy drzwi do rozwoju smart city także w Polsce.