Geac wdrożył w Continental Can moduł Obsługa Transportu, wchodzący w skład Systemu21 wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Umożliwia on m.in. śledzenie ładunków, weryfikację realizacji zamówienia, planowanie dostawy do klientów. Z modułu może korzystać 10 użytkowników.