Przychody Modecomu w minionym kwartale były wyższe o 24,2 proc. wobec analogicznego kwartału ub.r. i wyniosły 53,16 mln zł. Zysk netto spadł o 12,1 proc., do 329 tys. zł, co spółka wyjaśnia wzrostem kosztów działalności operacyjnej o 24,7 proc., Według spółki jest związane z kosztami wynagrodzeń z powodu rosnącego zatrudnienia. 

Całe I półrocze br. spółka zamknęła wzrostami – przychody zwiększyły się o 22 proc. do 104,39 mln zł, zysk operacyjny o 53,4 proc. do 3,3 mln zł, a zysk netto – o 33,5 proc. do 2 mln zł z 1,5 mln zł. 

Modecom informuje o rozwoju sprzedaży na światowych rynkach, w tym o rozpoczętej w II kw. br. ekspansji na rynku niemieckim i austriackim. Sprzedaż w Europie rośnie także dzięki umowom z sieciami detalicznymi. Ponadto Modecom poinformował o rozbudowie zespołów brand managerów w różnych krajach europejskich. Zawarto także umowę ramową z dystrybutorem z USA. Modecom informuje, że planuje m.in. start w przetargach i negocjacje z sieciami handlowymi w krajach Ameryki Płd.