Skoordynowane działania pod kryptonimem Vertigo 3 przeprowadzono 19 listopada. Jej inicjatorami był Urząd Prokuratorski w Augsburgu i Bawarska Policja Kryminalna (BLKA) z Niemiec, Urząd Prokuratora ds. Poważnych Oszustw i Przestępstw Przeciwko Środowisku w Zwolle i Informacyjno-Śledcza Służbę Podatkową (FIOD) z Almello w Holandii oraz Prokuratura Okręgowa w Olsztynie i Delegatura ABW w Olsztynie.

Łącznie przeprowadzono 49 przeszukań i 27 przesłuchań świadków i podejrzanych w 15 krajach europejskich: w Belgii, Czechach, Danii, Francji, Niemczech, Włoszech, Irlandii, Luksemburgu, Holandii, Polsce, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Polski wątek wydaje się istotny – według naszych ustaleń w kraju doszło do 13 przeszukań, przesłuchano 12 świadków oraz podejrzanych, a sprawa ma związek z wyłudzeniami VAT-u w handlu elektroniką. Rozpracowuje ją międzynarodowy zespół śledczy, powołany przez Niemcy, Holandię, Czechy i Polskę. Od lipca 2013 r. wsparciem finansowym i koordynacją zajmuje się unijna agencja ds. współpracy wymiaru sprawiedliwości – Eurojust. Śledztwo wspomagali eksperci z Europolu i Eurojustu.

Według śledczych międzynarodowa grupa wyłudzała VAT wykorzystując „karuzele podatkowe”. Ten sam towar krążył pomiędzy różnymi podmiotami w różnych krajach.

Eurojust podaje, że w maju i lipcu br. również miały miejsce tego typu operacje. Wczorajsza akcja skoncentrowała się na przeszukaniach i przesłuchaniach świadków oraz podejrzanych.

Z informacji Eurojust wynika, że akcję starannie przygotowywano – w siedzibie organizacji powstało centrum koordynacyjne, w którym współpracowali prokuratorzy i przedstawiciele organów ścigania z zaangażowanych państw. Natomiast Europol zapewnił ‚mobilne biuro’, które pozwalało na sprawny przepływ informacji między zespołami oraz ich analizę na bieżąco.