Aż 62 proc. dyrektorów finansowych planuje w tym roku obniżyć koszty sprzedaży i ogólnego zarządu z powodu pandemii koronawirusa – według badania Gartnera.

W tej grupie 18 proc. planuje redukcje wydatków o ponad o 10 proc. w każdej z kilkunastu kategorii SG&A.

Najwięcej z tych najbardziej oszczędnych CFO, bo 31 proc., zamierza znacznie mniej przeznaczyć w br. na marketing. Solidną kurację odchudzającą zaaplikują ponadto działom sprzedaży (18 proc.) i IT (16 proc.). Szefowie ds. finansów uważają również, że można sporo zaoszczędzić na HR (16 proc.) oraz na badaniach i rozwoju (15 proc.).

„Cięcia w każdej kategorii wydatków SG&A często okazują się krótkowzroczne” – ostrzega Dennis Gannon wiceprezes, doradca Gartner Finance Practice. Zauważa, że koronawirus spowodował trwałe przejście do pracy domowej w dużej skali, co stanowi dodatkowe obciążenie dla działu IT.

"W tej sytuacji zmuszenie działu IT do obniżenia kosztów w takim samym stopniu, jak w innych obszarach, może narazić organizację na nowe ryzyko lub negatywnie wpłynąć na ciągłość biznesową" – twierdzi doradca.

 

W których obszarach budżety SG&A zostaną zmniejszone o ponad 10 proc. w 2020 r.?

Źródło: Gartner

 

Unikaj prostych rozwiązań

Gartner radzi dyrektorom finansowym, by nie szli na łatwiznę i unikali prostych cięć, takich jak zwolnienia pracowników czy stawianie na ogólne oszczędności. Jako lepszą opcję wskazują konsolidację.

„Tam, gdzie portfolio produktów lub usług w organizacji jest zbyt duże, ukryte koszty złożoności obniżają rentowność” – zauważa doradca. „Najlepsi dyrektorzy finansowi wykorzystają Covid-19 jako katalizator do uzyskania znaczącej dźwigni operacyjnej z najbardziej rentownych linii biznesowych".

Zaufaj liderom biznesu

Zespół finansowy nie może samodzielnie ograniczać kosztów, lecz powinien to robić słuchając szefów poszczególnych biznesów, którzy lepiej znają własne działy. Gartner radzi, by w każdej jednostce firmy o znaczącej pozycji w bilansie wyznaczyć lidera biznesowego, który zajmie się opracowaniem i wdrożeniem strategii oszczędności.

Szukaj możliwości

Aby w największym stopniu przewidzieć zakres spowolnienia spowodowanego przez Covid-19 i jego wpływ na ich organizację, dyrektorzy finansowi powinni też stale monitorować wskaźniki ekonomiczne, w celu wykrycia zmian w koniunkturze.

„Trzeba powiązać trendy na rynku i dane klientów z wewnętrznymi wynikami biznesowymi i kluczowymi wskaźnikami wydajności” – radzi doradca. Uważa, że z kryzysu wyjdą te organizacje, które są w stanie szybko przenosić swoje zasoby, by wykorzystać pojawiające się na rynku możliwości.