XOR Solutions wprowadziła do oferty nową wersję istniejącego od kilku lat systemu CRM – Mona, pod nazwą Mona Mobile. Podstawowy system – Mona – nie został poszerzony o nowe funkcje. Mona Mobile i wersja tradycyjna systemu typu CRM Mona to nadal ten sam system. Zmiany w nowej wersji polegają głównie na zoptymalizowaniu procesów przetwarzania danych oraz sposobu ich prezentacji – tak, by były one widoczne na małym ekranie palmtopa. Dodany został interfejs, który umożliwia zdalną pracę za pomocą palmtopa.
Mona Mobile umożliwia zarządzanie i dostęp do danych klientów przechowywanych w centralnym systemie CRM. Dane udostępniane są w trybie on-line. Dokonane zmiany i modyfikacje są widoczne przez wszystkich użytkowników zarówno nowej, jak i tradycyjnej wersji systemu. Oprócz danych klientów, system umożliwia zarządzanie osobami kontaktowymi dla każdego z klientów, wraz z ich danymi teleadresowymi. Każdy handlowiec ma możliwość rejestracji odbytych i planowanych kontaktów z klientem, wraz z pełnym zarządzeniem kontaktami z danym klientem lub grupą klientów.
XOR zapewnia, że wdrożenie Mona Mobile w przypadku, gdy firmie funkcjonuje poprzednia wersja systemu Mona, w zależności od wymaganej przez klienta funkcjonalności, potrwa od 1 do 3 tygodni. Natomiast wdrożenie wersji tradycyjnej i mobilnej systemu Mona trwa od 2 do 6 tygodni.
Jako aplikacja klienta wykorzystywana jest dowolna przeglądarka WWW, w przypadku Mona Mobile jest to Mobile Internet Explorer dla Windows CE. Całość aplikacji działa po stronie serwera.