Specjaliści z branży IT nadal należą do pierwszej dziesiątki grup zawodowych w Polsce najbardziej dotkniętych "nedoborem talentów", tzn. takich, w którym pracodawcom najtrudniej jest znaleźć dobrego fachowca. Kadry odpowiedzialne za IT (jak programiści, administratorzy baz danych, szefowie zespołów i in.) znalazły się na 8 miejscu zestawienia najbardziej poszukiwanych pracowników. Jest jednak nieco lepiej niż w badaniu przeprowadzonym na początku br., gdy pracownicy działów IT byli na 6 miejscu rankingu "niedoboru talentów". Najbardziej rozchwytywani są niezmiennie wykwalifikowani pracownicy fizyczni (nr 1 na liście).

Jako najważniejsze przyczyny kłopotu ze znalezieniem fachowców pytane firmy wskazały przede wszystkim na brak dostępnych kandydatów (36 proc.). Istotnym problemem okazuje się także brak kompetencji twardych, czyli umiejętności technicznych (19 proc.), a następnie brak doświadczenia (16 proc.). Co ciekawe, na zbyt wysokie oczekiwania finansowe kandydatów wskazało jedynie 13 proc. badanych, a 5 proc. jako powód problemów w pozyskaniu pracowników, podało też zbyt duże oczekiwania co do benefitów pozapłacowych. 

Generalnie okazało się, że blisko połowa pracodawców w Polsce (45 proc. – średni wynik dla wszystkich branż) ma problem z zatrudnieniem odpowiednich fachowców. Czyl u nas jest gorzej, niż pokazuje średnia światowa (40 proc.).

W badaniu ManpowerGroup zapytano również menedżerów HR o strategie podejmowane w obliczu niedoboru talentów. Jedna trzecia firm w Polsce (33 proc.) próbuje uporać się z problemem wdrażając nowe praktyki HR, takie jak dodatkowe szkolenia i możliwość rozwoju dla obecnych pracowników. 

Pracodawcy w naszym kraju chętniej podwyższają też stawki wynagrodzeń (23 proc.) i sięgają po wsparcie u wyspecjalizowanych firm doradztwa personalnego (20 proc.), aby pozyskać lub zatrzymać potrzebnych ludzi. Poszukują również nowych, sposobów rekrutacji (14 proc.). 

W 11. edycji badania ManpowerGroup „Niedobór talentów” wzięło udział ponad 42 tys. respondentów z 43 krajów, w tym 750 z Polski. Ankietowani to osoby odpowiedzialne za politykę personalną w małych, średnich i dużych firmach.