Kto zapłaci fakturę stosując split payment, nie poniesie sankcji w PIT i CIT, nawet gdy rachunek kontrahenta nie figuruje na białej liście podatników VAT. Taką zmianę uchwalił Sejm. Co istotne, nowy przepis ma obowiązywać wstecznie od 1 stycznia 2020 r. Tematem zajmie się teraz Senat.

Według aktualnych przepisów, nabywca w razie przelewu należności na konto sprzedawcy, którego nie ma na białej liście, nie może wrzucić w koszty uzyskania przychodu wydatku ponad 15 tys. zł. Ponadto grozi mu solidarna odpowiedzialność VAT (ta sankcja już obecnie nie dotyczy stosujących split payment).

Z sankcji w PIT i CIT za przelew na niezarejestrowany rachunek zostaną zwolnione także płatności cesyjne (faktoring) oraz w ramach WNT, importu lub dostawy rozliczanej przez nabywcę.

7 dni na zawiadomienie

W ramach uchwalonej przez Sejm nowelizacji fiskus da również więcej czasu na zawiadomienie skarbówki, gdy podatnik opłacił fakturę na konto jakiego nie ma na białej liście. Takie zgłoszenie pozwala uniknąć sankcji. Trzeba je złożyć w ciągu 3 dni (w czasie obowiązywania stanu epidemii: 14 dni). Termin ten zostanie wydłużony na stałe do 7 dni.