Aż 29 proc. firm nie przeznacza żadnych środków na transformację cyfrową – według badania KPMG i Microsoftu. W porównaniu z ub.r. odsetek ten wzrósł aż o 18 p.p.

Ponad połowa respondentów deklaruje, że wydatki związane z transformacją cyfrową pochłaniają maksymalnie 5 proc. rocznych przychodów. Jedynie co dziesiąta ankietowana firma przeznacza na ten cel więcej środków.

Poza nakładami finansowymi, dużą rolę w digitalizacji odgrywają kadry. Tymczasem 71 proc. ankietowanych przedsiębiorstw nie oddelegowuje ani jednego pracownika do realizacji zadań związanych z transformacja cyfrową. Tu też jest gorzej niż rok temu – odsetek takich firm wzrósł o 17 p.p. r/r.

Jednocześnie tylko 28 proc. ankietowanych jest w dużym lub bardzo dużym stopniu przekonanych o gotowości pracowników na zmiany związane z transformacją cyfrową.


Raport KPMG w Polsce pt. „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu” powstał na podstawie badania przeprowadzonego przez Norstat metodą CATI w lutym 2023 roku wśród 180 respondentów, którzy w swoich firmach odpowiadają za kwestie związane z cyfryzacją.