Według szefa firmy układ i zmniejszenie części długu pozwoli na dalsze stabilne funkcjonowanie spółki. – Efekty prowadzonej od kilku miesięcy restrukturyzacji jednoznacznie wskazują na taką możliwość – twierdzi Krzysztof Sumara.

Mix Electronics zamierza kontynuować działalność w oparciu o rentowną sieć sklepów detalicznych – taki cel deklarują zarząd i udziałowcy. – Postanowiliśmy skupić się na sieci detalicznej i pozostawić ok. 120 sklepów. Sieć ma być wspierana poprzez witrynę www – poinformował crn.pl prezes firmy.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim 16 października ogłoszono upadłość właściciela sieci sklepów z możliwością zawarcia układu. W komunikacie prezes wyjaśnia przyczyny tej sytuacji:

„Od jakiegoś już czasu spółka borykała się z problemem cofniętych limitów kredytowych zabezpieczanych przez instytucje finansowe. Zarząd podjął starania zmierzające do utrzymania płynności zakupów prowadząc jednocześnie negocjacje z ubezpieczycielami. Brak kompromisu w tej sprawie spowodował konieczność zabezpieczenia interesów wszystkich wierzycieli, pracowników i współpracowników poprzez zgłoszenie wniosku o upadłość układową.

Spółka zapewnia, że kontynuuje działalność: realizuje pełną obsługę klientów w sklepach, zarówno w zakresie sprzedaży jak i obsługi posprzedażnej. Z wpisów zamieszczonych w Internecie wynika, że nie zawsze się to udaje.