Ministerstwo Cyfryzacji podało że wysłało do UOKiK prenotyfikację dotyczącą zamiaru udzielania pomocy publicznej Intelowi, w związku planowaną inwestycją w budowę fabryki w Miękini niedaleko Wrocławia.

Wiadomość pojawia się po doniesieniach, iż rząd zwleka z uruchomieniem procedury notyfikacyjnej (uzyskania zgody Komisji Europejskiej na pomoc publiczną dla inwestycji), co wstrzymuje rozpoczęcie budowy. Miała ruszyć w I kw. 2024 r. Władze mają zamiar renegocjować umowę z koncernem i naciskają na Intela, by zapewnił większe nakłady na polską naukę – wynikało z nieoficjalnych informacji.

Co robią i zrobią władze ws. fabryki Intela

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, jak będą przebiegać procedury w tej sprawie i na jakim są etapie.
Mianowicie podaje, że Intel przekazał Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu informację o projekcie utworzenia zakładu w Miękini. Po wstępnej akceptacji przez PAIH koncern złoży do ministra cyfryzacji wniosek o udzielenie pomocy publicznej.

Następnie minister przekaże projekt wniosku o podjęcie uchwały o udzielenie pomocy do opinii właściwych ministrów oraz do prezesa UOKiK. W przypadku pozytywnego zaopiniowania, szef resortu cyfryzacji skieruje do rządu wniosek o podjęcie uchwały, dotyczącej zgody na udzielenie pomocy.

Konsekwentnie realizujemy proces, którego efektem będzie jedna z największych inwestycji zagranicznych w Polsce związana z kluczowymi technologiami. Po złożeniu przez Intel do PAIiH informacji o projekcie, złożyliśmy wniosek prenotyfikacyjny do UOKiK o zamiarze udzielania pomocy publicznej” – zapewnia Dariusz Standerski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Pomoc zostanie wypłacona pod warunkiem, że Komisja Europejska na nią zezwoli, albo upłynie termin wydania decyzji w tej sprawie, albo KE wyda decyzję warunkową na udzielenie pomocy.

Postpowanie prenotyfikacyjne w przypadku Intela będzie prowadzone między Polską a Komisją Europejską oraz samym koncernem. W jego toku Polska może liczyć na nieformalne wskazówki dotyczące projektu pomocy. Ma to wpływ na lepsze przygotowanie późniejszego wniosku o notyfikację i skrócenie czasu trwania samej notyfikacji pomocy – twierdzi ministerstwo.

Wartość inwestycji w Zakład Integracji i Testowania Półprzewodników, ogłoszonej w czerwcu ub.r., to 4,6 mld dol. (ok. 18,5 mld zł). Jak wynika z wypowiedzi z ub.r., prawdopodobnie nie więcej niż ok. 1/3 tej kwoty ma pochodzić z publicznych środków.