Według informacji przedstawicielki resortu w końcu września br. prowadzono 397 postępowań kontrolnych wobec podmiotów podejrzanych o udział w karuzelach podatkowych związanych z handlem elektroniką. Dla porównania w całym 2013 r. było 313 kontroli, stwierdzono nieprawidłowości na kwotę 100,7 mln zł (obejmujące telefony, laptopy, tablety, konsole i inną elektronikę).

Agnieszka Królikowska zapewniła, że podjęte w tym roku działania przynoszą efekty, na co wskazuje wyraźny spadek zgłaszanych do zwrotu kwot podatku.

„Zaobserwowano, że część podmiotów przestała czuć się bezkarna i zaniechała wyłudzania nienależnego zwrotu VAT” – twierdzi podsekretarz stanu w odpowiedzi na interpelację poselską.

Według przytaczanych przez nią danych w marcu 2014 r. 60 proc. firm dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) i eksportu telefonów komórkowych złożyło wnioski o zwroty na kwotę ponad 100 mln zł. W lipcu br., gdy skarbówka rozpoczęła intensywne kontrole, wnioski o zwrot VAT-u wpłynęły od 53 proc. firm działających na rynku WDT i eksportu telefonów komórkowych, na łączną kwotę ponad 81 mln zł. Sprzedaż towaru za granicę w ramach eksportu lub wywozu wewnątrz UE to najczęściej ostatnie ogniwo w łańcuchu dostaw, który prowadzi do wyłudzenia VAT-u w handlu elektroniką (takie transakcje są objęte zerową stawką podatku).
 
Agnieszka Królikowska podkreśla, że działania mające na celu wyeliminowanie oszustów są prowadzone w skoordynowany sposób, we współpracy służb skarbowych, celnych i organów ścigania. Podsekretarz stanu dodaje, że w tym roku organy podatkowe otrzymały szczegółowe wytyczne, mające na celu zintensyfikowanie działań w zakresie handlu elektroniką. Według niej kontrolerzy prześwietlają prawidłowość dokumentacji i rozliczeń VAT-u, szczegółowo analizują informacje o podmiotach rozpoczynających działalność gospodarczą, które dostarczają towar w ramach UE lub eksportują, jak również sprawdzają dowody przyjęcia towaru i zapłaty (w tym przelewy od kontrahentów zagranicznych) oraz dokumenty potwierdzające transport sprzętu.

„Wyniki przeprowadzonych kontroli wykazały tak ogromną skalę procederu, że działania legislacyjne w tym zakresie stały się koniecznością” – stwierdziła podsekretarz stanu. Dlatego m.in. rząd zdecydował o wprowadzeniu odwróconego VAT-u w handlu elektroniką.
 
Według szacunku Ministerstwa Finansów wyłudzenia podatku VAT w handlu elektroniką od 2011 r. mogą sięgać 3 mld zł.