Według Pulsu Biznesu resort finansów udostępni informacje o dłużnikach na początku 2016 r. Na „czarnej liście” znajdą się firmy i osoby, które zalegają z płaceniem podatków, ZUS-u, PFRON, ceł, mandatów, grzywien. W rejestrze zostaną uwzględnione tylko bezsporne i wymagalne zaległości o wartości ponad 500 zł.
 
Upublicznienie listy dłużników ma na celu – w zamyśle ministerstwa – zmobilizowanie podatników do regulowania zobowiązań, przez co wzrosną wpływy do budżetu. Pomysł pozytywnie ocenia również Konfederacja Lewiatan – jej zdaniem „czarna lista” ułatwi przedsiębiorcom weryfikację kontrahentów.