W dniu 1 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Nowe przepisy zrównują faktury papierowe z elektronicznymi, jednak pojawiły się wątpliwości, czy zmienione prawo umożliwia wysyłanie i przechowywanie faktur w popularnym formacie PDF. W informacji przesłanej do naszej redakcji ministerstwo finansów stwierdziło, że używanie plików PDF jest zgodne z prawem, tzn. resort dopuszcza możliwość wysyłania, przechowywania i udostępniania faktur elektronicznych w plikach PDF, bez certyfikowanego podpisu elektronicznego i systemu EDI.