Za pośrednictwem nowego serwisu szybkipit.pl można wysłać do urzędu skarbowego roczne zeznania podatkowe przez aplikację e-Deklaracje Desktop. Jest także opcja zadawania pytań ekspertom z resortu poprzez jedną z aplikacji na stronie. Do wysłania zapytania wystarczy adres e-mail, na który internauta otrzyma numer identyfikacyjny. Na stronie umieszczono również kalkulatory, wszystkie potrzebne formularze, broszury. Obecnie przez Internet, bez kwalifikowanego e-podpisu, można wysłać następujące deklaracje: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikami.

Resort poinformował także, że podatnicy osiągający dochody m.in. z pozarolniczej działalności gospodarczej, z najmu lub dzierżawy nie muszą wpłacać zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego, jeżeli złożą zeznanie do 20 stycznia i w tym terminie zapłacą podatek obliczony w zeznaniu.