NTT System zapewnił sobie dostęp do finansowania wartego kilkadziesiąt milionów złotych. Jednego dnia (28 czerwca br.) zawierając cztery umowy z dwoma bankami.

Otóż zarząd spółki podpisał umowę na wielocelowy limit kredytowy w wysokości 9,85 mln euro (ok. 46 mln zł) z bankiem Pekao SA. W tym na finansowanie bieżącej działalności firmy będzie do 9,1 mln euro (ok. 42 mln zł). Limit można wykorzystać do 30 czerwca 2024 r.

Spółka uzysykała także linię wielowalutową w Millennium z limitem 5,5 mln zł. NTT System podpisał ponadto z Millennium umowę dotyczącą faktoringu odwrotnego na 5 mln zł na czas do 27 marca 2024 r. Odnawialny limit finansowania jest przeznaczony na nabywanie wierzytelności dostawców wobec spółki z tytułu dokonywanej sprzedaży.

NTT System zawarł też z Millennium umowę faktoringu niepełnego, obejmującą nabywanie wierzytelności przysługujących spółce wobec jego kontrahentów, wynikających z kontraktów handlowych. Limit finansowania ustalono na 10 mln zł na najbliższe 2 lata.

Dostęp do finansowania kluczowy dla branży

Prezes NTT System Tadeusz Kurek nie raz zwracał uwagę, jak ważne dla dalszego wzrostu branży będzie jej dostateczne finansowanie przez instytucje finansowe i związane z tym zapewnienie odpowiedniej płynności, szczególnie teraz przy rosnącej inflacji i stopach procentowych.

Widać poprawę

W I kw. 2022 r. grupa NTT System osiągnęła przychody w wysokości 301,3 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 28 proc. r/r (ok. 65 mln zł więcej niż rok wcześniej).

Polski dystrybutor i producent informował, że wynikom pomogło również zwiększenie dostępności linii kredytowych w instytucjach finansowych oraz u dostawców. Oceniał, że obecnie jest lepszy dostęp do finansowania dla branży. Jednak pomimo poprawy nadal poziom finansowania branży IT przez banki i ubezpieczycieli kredytów handlowych, dostawców spółka oceniała jako niedostateczny.