ITC rozważa ten drastyczny krok w związku ze stwierdzeniem naruszenia patentów przez giganta z Redmond. W kwietniu komisja uznała, że Microsoft naruszył dwa patenty związane z transmisją 3G, którymi dysponuje firma InterDigital. Nie czekając na decyzję ITC, Microsoft przystąpił do kontrataku. W ubiegłym tygodniu pozwał InterDigital, twierdząc, że nie udostępnia on praw do patentów zgodnie z zasadą FRAND (tzw. w sposób uczciwy, rozsądny i nie dyskryminujący). Stosowanie tej reguły ma umożliwić korzystanie z patentów różnym podmiotom na podobnych warunkach, bez wykluczania kogokolwiek i dyktowania wygórowanych cen. Microsoft zarzuca InterDigital, że chce od niego ekstra tantiem za prawa do patentów wykorzystywanych w smartfonach Lumia, naruszając w ten sposób amerykańskie przepisy antymonolopolowe. ITC nie skomentował pozwu Microsoftu.