GovTech Polska i Microsoft zawarli porozumienie, które zakłada wspólne projekty i wdrożenia z wykorzystaniem technologii chmurowych w administracji publicznej.

Dokument przewiduje realizację projektów z wykorzystaniem m.in. sztucznej inteligencji. Zadeklarowano, że w ramach współpracy obie strony położą szczególny nacisk na stworzenie “Tech Fit 4 Europe”.

Jest to strategia mająca na celu złagodzenie negatywnych skutków Covid-19 i stworzenie ekologicznej, bardziej cyfrowej i odpornej na zawirowania europejskiej gospodarki. Program obejmuje 4 obszary: miejsca pracy i rozwój kompetencji, ekologia, walka z wykluczeniem cyfrowym i suwerenność cyfrowa.

Microsoft zobowiązał się dostosować europejską strategię do Polski i stworzyć „Tech Fit 4 Poland”.

„Polska od lat staje się coraz szybciej rozwijającym się rynkiem cyfrowym, a administracja publiczna nie pozostaje w tyle” – twierdzi Justyna Orłowska, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. GovTech Polska, która podpisała dokument. W imieniu Microsoftu porozumienie sygnował Casper Klynge, wiceprezes odpowiedzialny za sektor publiczny w Europie.

„Praca nad konkretnym planem dla Polski”
Komunikat o zawarciu aliansu zawiera niewiele konkretów. Wygląda na to, że na razie współpraca jest na etapie ogólnej wizji, a szczegóły mają zostać opracowane.
„Przy pracy nad konkretnym planem dla Polski, strony skupią się na tym, co jest najpilniejsze również z perspektywy zrównoważonego rozwoju” – stwierdzono.
„Porozumienie z GovTech Polska ma służyć jak najszybszemu zidentyfikowaniu najważniejszych wyzwań i zaproponowaniu konkretnych rozwiązań” – brzmi kolejna zapowiedź.

1 mld dol. inwestycji

W 2020 r. Microsoft ogłosił inwestycję wartą 1 mld dol., która obejmuje m.in. utworzenie regionu data center Microsoft w Polsce. Ma on zapewnić lokalnym podmiotom dostęp do pełnej oferty usług chmurowych firmy. Koncern nawiązał też strategiczną współpracę z Operatorem Chmury Krajowej.

Utworzone w końcu ub.r. Centrum GovTech koncentruje się na koordynacji cyfryzacji sektora publicznego ponad resortowymi podziałami, co ma usprawnić realizację projektów.