Sferis uzbrojony w nowy system ERP ma działać sprawniej i efektywniej. Modernizacje obejmują kluczowe obszary. Usprawniono logistykę, komunikację z klientami, wprowadzono automatyzację procesu rezerwacji, realizacji i rozliczeń zamówień, a także integrację punktów sprzedaży, sklepów, łańcucha dostaw i finansów.

Jak wyjaśnia Robert Krawczyk, główny specjalista ds. wdrożenia systemu ERP w Sferisie, modernizacja infrastruktury informatycznej była konieczna, aby umożliwić detaliście dalsze efektywne prowadzenie działalności.

Wśród wdrożonych modułów jest Microsoft Dynamics AX for Retail – pozwala na centralne zarządzanie wieloma katalogami produktów, polityką cenową i rabatową firmy, akcjami promocyjnymi oraz zaopatrzeniem sieci sklepów w towary. Enterprise Portal usprawnia m.in.  zamawianie towarów i kontrolę salonów sprzedaży. Moduł Finansowy odpowiada za rachunkowość, rozrachunki, finanse i środki trwałe. Z kolei Moduł Zapasy obsługuje procesy logistyczne i ewidencję towarów i usług, Moduł Sprzedaży umożliwia sprzedaż typu B2C i B2B oraz w sieci detalicznej, zaś Moduł Zakupów – obsługę procesów zakupowych.
 

Z magazynu Actionu prosto do klienta

Uruchomiono procedurę wymiany danych pomiędzy systemem Microsoft Dynamics AX for Retail, a systemem magazynu Actionu. Zintegrowano platformę internetową, obsługującą portale internetowe B2B oraz B2C z Microsoft Dynamics AX for Retail oraz system AX z systemem I-Service (platforma handlowa Action).

Integracja pozwala na przekazywanie zamówień sprzedaży z systemów internetowych bezpośrednio do Microsoft Dynamics AX for Retail, wykonywanie automatycznej rezerwacji towaru w zasobach własnych lub automatyczne tworzenie zamówienia zakupu z systemu Actionu, z jednoczesnym zleceniem dystrybutorowi wysyłki towaru bezpośrednio do klienta Sferisu. Proces fakturowania oraz rozliczania płatności B2C w oparciu o wirtualne numery rachunków odbywa się automatycznie.

Integracja z systemem Actionu pozwoliła na automatyzację procesów rezerwacji i wsparcie realizacji zamówień.

– Microsoft Dynamics AX for Retail umożliwił nam integrację punktów sprzedaży, sklepów i finansów, pozwalając tym samym na wzrost produktywności poprzez podniesienie jakości obsługi klienta. W przyszłości planujemy rozbudowę rozwiązania o moduł Środki Trwałe – informuje Michał Iwanciw, prezes Sferisu.

Wdrożenie realizował I&B Consulting oraz informatycy z Action.