Microsoft uruchomił w Polsce pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej (i 56 na świecie) region przetwarzania danych w chmurze. Obejmuje on 3 strefy dostępności – niezależne lokalizacje w okolicach Warszawy, z których każda składa się z jednego lub więcej centrów danych, wyposażonych w niezależne zasilanie, chłodzenie i sieci. Region Ponad Central udostępni usługi Azure, Microsoft 365, Dynamics 365 i Power Platform.

Inwestycja została zrealizowana z liczących 1 mld dol. środków na rozwój – jak to określa Microsoft – Polskiej Doliny Cyfrowej.

Ośrodek Poland Central.

Wpisuje się też w ogłoszoną w 2021 r. inicjatywę „Granica danych UE dla chmury Microsoftu”, która ma umożliwić przetwarzanie i gromadzenie danych europejskich klientów w granicach w UE, spełniając wymogi RODO i inne wymagania dotyczące zgodności i lokalizacji danych. Koncern wychodzi też naprzeciw oczekiwaniom lokalnych użytkowników, którzy wymagają minimalnych opóźnień w usługach chmurowych.

Według IDC Research w ciągu najbliższych czterech lat nowy region przetwarzania danych pomoże wyeliminować niektóre bariery w adopcji chmury w regionie i będzie odpowiadał za około 16,5 proc. nowych przychodów (45,7 mld dol.) do 2026 r.

Oprócz budowy centrów danych istotną częścią inicjatywy Polskiej Doliny Cyfrowej są szkolenia i podnoszenie kompetencji cyfrowych. Microsoft twierdzi, że od momentu ogłoszenia tej inwestycji w 2020 r. przeszkolił ponad 430 tys. specjalistów IT, przedstawicieli biznesu, partnerów i studentów.

Według badania PwC CEO Survey 2023, ponad połowa prezesów w Polsce (54 proc.) uważa, że ich firmy nie będą rentowne, jeśli nie dokonają transformacji. Inwestowanie w automatyzację, podnoszenie kwalifikacji, chmurę, sztuczną inteligencję i inne zaawansowane technologie cyfrowe to najważniejsze priorytety na ten rok.