Nowości w Office 365 powinny ułatwić m.in. wyszukiwanie informacji i kontaktu do osób pracujących nad podobnymi projektami. Pojawi się Office Graph, niewidoczna dla użytkownika struktura analityczna, która będzie łączyć najważniejsze treści i przekazywać je użytkownikom.

 

Na nowe funkcjonalności składają się:

• „Oslo” (nazwa kodowa) – aplikacja oparta na Office Graph, ma przekazywać użytkownikowi Office 365 najbardziej istotne informacje i relacje kontekstowe na poziomie SharePoint, Exchange, Lync, Yammer i Office.

• Grupy – funkcja łącząca ludzi, konwersacje, kalendarze, wiadomości e-mail i pliki, powinna ułatwić współpracę niezależnie od używanych aplikacji. Utworzenie grupy w dowolnej aplikacji Office 365 spowoduje automatyczną synchronizację wątków rozmowy, kalendarza, biblioteki dokumentów i skrzynki odbiorczej Yammera.

• Inline Social – nowe mechanizmy współpracy i dialogu społecznościowego. Pierwszą funkcją Inline Social jest możliwość prowadzenia konwersacji społecznościowych wewnątrz dokumentów przechowywanych w SharePoint Online i OneDrive for Business.

• Portal wideo Office 365 – umożliwia publikowanie, przechowywanie i korzystanie z filmów. Firmy będą mogły przesyłać wideo strumieniowo do urządzeń mobilnych, przy czym kompresją, optymalizacją i renderingiem zajmie się Office 365.

 

Microsoft zapowiedział także nowe funkcje, które zwiększą bezpieczeństwo Office 365: 

• Zapobieganie utracie danych – nowe opcje umożliwiają firmom organizowanie, śledzenie i kontrolowanie treści.

• OneDrive for Business – w kwietniu br. firmy będą mogły nabyć OneDrive for Business (poprzednio SkyDrive Pro), usługę oferującą synchronizowanie i udostępnianie plików w chmurze. W SharePoint Server 2013 Service Pack 1 wprowadzono nowe funkcje, które umożliwiają „włączenie” OneDrive for Business bezpośrednio z konsoli administracyjnej SharePoint Server 2013.
 
• Z SharePointa na Yammera – za pomocą kontrolek w centralnej konsoli administracyjnej SharePoint Server 2013 dział IT może uaktywnić Yammera i przekierować użytkowników do sieci Yammer w swojej organizacji.

 

Producent zapowiedział ponadto inwestycje, które ułatwią klientom i partnerom tworzenie rozwiązań działających w przeglądarkach, na komputerach i urządzeniach mobilnych. Office 365 SDK do Windows 8 i Android ma pomóc deweloperom w budowaniu mobilnych rozwiązań biznesowych opartych na Office 365. Programiści, pracujący na Windowsie i Androidzie, uzyskali dostęp do danych i usług Office 365, w tym plików, kalendarzy, kontaktów, zadań i poczty e-mail.

• Ścisła integracja z Office 365 – zmodyfikowane interfejsy API pakietu Office 365 dla aplikacji PowerPoint i Outlook umożliwią tworzenie zaawansowanych rozwiązań. Prezentacje PowerPoint mogą pokazywać dane sondażowe bezpośrednio w zestawie slajdów, a aplikacje Outlook Compose oferują wskazówki podczas pisania wiadomości e-mail.

• Interfejsy API – nowe API pakietu Office 365 do obsługi plików, osób, wiadomości e-mail, kalendarza i zadań. Dodano m.in. możliwość samodzielnego konfigurowania witryny oraz obsługę akcji plikowych OneDrive for Business.

• Udostępnianie
– dokumenty Office 365, zawierające informacje o aplikacji, mogą być teraz otwierane w prostszy sposób. Aplikacje PowerPoint są dostępne z PowerPoint Online. W kolejnych miesiącach Office Online zaoferuje podobne możliwości dla Excela.