Centrum GovTech, rządowy ośrodek który koncentruje się na koordynacji cyfryzacji sektora publicznego, wyjaśnia o co chodzi w porozumieniu z Microsoftem.

Umowa zawarta w styczniu 2021 r. przewiduje, że GovTech i Microsoft „będą inicjowały wspólne projekty i wdrażały rozwiązania z wykorzystaniem technologii chmurowych w administracji publicznej”.

GovTech: nie będzie preferencji dla Microsoftu

Jak zapewnia państwowa jednostka, zawarta umowa nie oznacza, że koncern z Redmond będzie traktowany lepiej niż konkurenci w projektach chmurowych w administracji ani że będzie czerpał z nowego porozumienia korzyści finansowe.

GovTech wyjaśnia dla PAP, że porozumienie zakłada „ogólną bezkosztową współpracę” – jak zaznacza w obszarach, w których Microsoft nie konkuruje z polskimi podmiotami.

Umowa niekomercyjna

Rządowe centrum podkreśla, że umowa nie ma charakteru komercyjnego. „Nie zakłada ani żadnego przepływu środków, ani przyszłego traktowania firmy Microsoft na jakichkolwiek preferencyjnych zasadach” – informuje Centrum GovTech według PAP.

GovTech informuje, że zamierza zawierać podobne porozumienia z innymi firmami, także polskimi.

W ramach umowy z GovTech Microsoft zobowiązał się dostosować europejską strategię do Polski i stworzyć „Tech Fit 4 Poland”. Program obejmuje 4 obszary: miejsca pracy i rozwój kompetencji, ekologia, walka z wykluczeniem cyfrowym i suwerenność cyfrowa.

Microsoft nawiązał również strategiczną współpracę z Operatorem Chmury Krajowej i ogłosił 1 mld dol. inwestycji m.in. w region data center w Polsce.

W tym roku Centrum GovTech przewiduje inwestycje m.in. w projekt ZUCH (Zamawianie Usług Chmurowych – platforma zakupowa dla sektora publicznego), rozwój cyfrowej tożsamości (m.in. Profil Zaufany, P-1) i kompetencji cyfrowych.