Po wchłonięciu działu Devices & Services Nokii, który obejmuje m.in. smartfony i tablety Lumia, liczba pracowników firmy wzrosła o 25 tys. osób. Koncern planuje zmniejszyć powiększoną załogę na całym świecie o ok. 10 proc. (kilkanaście tys. osób). Cięcia mają na celu ograniczenie kosztów i uporządkowanie struktury zatrudnienia, ponieważ po zakupie Nokii niektóre stanowiska w firmie dublują się. Restrukturyzacja ma objąć m.in. działy marketingu i reklamy, niektóre stanowiska kierownicze.