Żyjemy w czasach zmian, i to zmian, które z roku na rok następują coraz szybciej praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia, również w biznesie – tak można sparafrazować słowa szefa Microsoftu. W swoim wystąpieniu powołał się na słowa Alberta Einsteina, według którego niedorzecznością jest oczekiwać nowych rezultatów biznesowych, jeśli ciągle działamy tak samo.

Co roku mówimy o potrzebie wprowadzania innowacji – stwierdził Piotrowski. – I rzeczywiście, innowacje te się pojawiają. Trzeba jednak zapytać o ich skalę i ich wpływ na nasze życie. Zdaniem szefa Microsoftu trzeba postawić sobie pytania: czy jesteśmy świadkami naprawdę dużej zmiany, która wymusza inny sposób funkcjonowania i korzystania z nowych technologii przez klientów końcowych, zarówno prywatnych jak i biznesowych? Czy może obserwujemy tylko kolejny skok technologiczny?

Jak jest odpowiedź Microsoftu? Dostawca mówi o rewolucyjnej zmianie – dotyczącej sposób korzystania ze sprzętu IT. Współczesny, niezwykle świadomy odbiorca patrzy się na niego, ocenia go przez pryzmat aplikacji – wygodnych, udostępnianych na różnych urządzeniach w ten sam sposób. – Bo jak zmniejszyć sposób skomplikowania, skoro ciągle pojawiają się na rynku nowe urządzenia – pyta Piotrowski. – Odpowiedź tkwi w prostocie i spójności zainstalowanego na nich systemu. To ważne, zdaniem specjalisty, nie tylko z punktu widzenia konsumenta, ale i biznesu. Dlaczego? Ze względu na postępującą konsumeryzację IT. – Naszym celem jest przejście razem z państwem do świata nowych urządzeń PC, które są używane nie tylko w firmach, ale i w życiu prywatnym pracowników – mówił szef polskiego oddziału Microsoftu. – Naszą nową wizją jest stworzenie usług, również chmurowych, dla każdej osoby, każdego urządzenia i każdego przedsiębiorstwa Ta myśl przyświecała nam przy tworzeniu naszego nowego produktu – Windows 8.

Wspólnie wprowadzamy konsumeryzację IT – pod tym hasłem przedstawiciel koncernu przedstawił cztery filary strategii Microsoftu: szeroka gama oferowanych urządzeń (Windows 8, Windows phone), bezpieczeństwo i zarządzanie, które wspiera różne style pracy (Windows Intune, MS System Center), efektywność (Office, Microsoft Dynamics, SharePoint, Exchange, Lync), ujednolicone tworzenie aplikacji (Visual Studio, Internet Explorer).