Zdaniem analityków klientom korporacyjnych odpowiadają zwłaszcza systemy Microsoft Dynamics AX oraz CRM. Badanie wskazuje na cztery najważniejszy potrzeby użytkowników w dużych przedsiębiorstwach, które przekładają się na rynkowe trendy: 

– międzynarodowe lokalizacje – firmy mające placówki na całym świecie muszą dbać o zgodność z przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej w różnych krajach, dlatego potrzebują rozwiązań, które spełniają te wymagania

– globalne źródła zasobów – ponadnarodowe organizacje potrzebują jednego, zintegrowanego systemu IT, który umożliwia zarządzanie zasobami firmy w różnych oddziałach

– spójność globalnych procesów – zintegrowany system informatyczny ma zapewnić korporacjom spójność procesów biznesowych we wszystkich jednostkach oraz zwiększyć przejrzystość operacji, uwzględniając jednocześnie różnice występujące na poszczególnych rynkach

– strategia wdrożenia dwuwarstwowego (two tier ERP) – w bardzo dużych organizacjach coraz częściej stosuje się strategię two-tier, polegającą na wdrożeniu głównego rozwiązania ERP w centrali w zakresie sprawozdawczości finansowej i wybranych funkcjonalności, oraz Microsoft Dynamics ERP w spółkach zależnych. W ten sposób organizacje uzyskują większą efektywność biznesową.

Raport Constellation Research pokazuje także rozwój możliwości rozwiązań Microsoft Dynamics pod kątem potrzeb dużych przedsiębiorstw. Warto wymienić możliwość wdrożenia rozwiązania Microsoft Dynamics AX jako jednej globalnej instancji umożliwiającej centralne zarządzanie, bez konieczności opracowywania lokalnych dostosowań partnerskich. Ponadto rozwiązania Microsoft Dynamics są dostępne zarówno w modelu on-premise, jak i w technologii cloud computing, która pozwala firmom posiadającym liczne jednostki na świecie na większą elastyczność w wyborze funkcjonalności oraz nie wymaga inwestycji w infrastrukturę IT, pozwalając na optymalizację kosztówy. Ponadto Microsoft udziela bezpośredniej pomocy w postaci usług asysty technicznej.

– Rozwiązania Microsoft Dynamics są w pełni skalowalne i odpowiadają zarówno na potrzeby sektora MŚP, jak i dużych, międzynarodowych korporacji. Zapewniamy naszym klientom swobodę wyboru pomiędzy chmurą prywatną i publiczną, a także wsparcie techniczne na każdym etapie wdrożenia i późniejszej obsługi rozwiązania – informuje Adam Komorowski, Dyrektor Działu Aplikacji Biznesowych Microsoft Dynamics w polskim oddziale Microsoftu.