W przetargu na "rozbudowę macierzy dyskowej Hitachi VSP F1500 na potrzeby projektu CHD" wybrano ofertę konsorcjum Wasko oraz Enigma Systemy Informatyczne. Spółki wspólnie złożyły jedyną ofertę w postępowaniu otwartym na początku października br. przez Centrum Informatyki Resortu Finansów.

Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi nieco ponad 13 mln zł brutto, w tym zamówienie podstawowe (dostawa sprzętu wraz z wdrożeniem) bez mała 8 mln zł, a opcja (dostawa sprzętu) – ponad 5 mln zł. Centrum informatyki gotowe było wydać na zamówienie nieznacznie więcej. Za wymienione kwoty oczekuje zwiększenia wydajności i przestrzeni dyskowej macierzy, wraz z usługą montażu i konfiguracji dostarczonych elementów rozbudowy oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego.

Zamówienie obejmuje m.in. 224 TiB przestrzeni dyskowej netto w oparciu o dyski FMD o pojemności 7 TB, podniesienie wydajności o dodatkowe 1,5 mln IOPS, zwiększenie ilości portów FC 16 Gbps o co najmniej 32 szt., na minimum 4 dedykowanych kartach. Pakiet podstawowy ma być zrealizowany w ciągu 40 dni od podpisania umowy.

W opcji (w ciągu roku) przewidziano dalszą rozbudowę macierzy o 224 TiB i zwiększenie wydajności o kolejne 0,5 mln IOPS.

Do Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu spływają m.in. pliki JPK. Infrastruktura ośrodka służy do ich przetwarzania i przechowywania. Resort finansów na początku roku zapewniał, że dane polskich podatników nie są gromadzone w chmurze Azure (a takie wątpliwości się pojawiały). Usługa Microsoftu według ministerstwa służy jedynie do przesyłania do CIRF zaszyfrowanych plików JPK.