Prezesem ARP został Cezariusz Lesisz, w lipcu br. oddelegowany z rady nadzorczej agencji. W zarządzie ARP na wspólną piątą kadencję pozostają dotychczasowi wiceprezesi, wśród nich Dariusz Śliwowski.

Dariusz Śliwowski od początku kariery był związany z branżą informatyczną. Zajmował stanowiska kierownicze m.in. w zespołach sprzedaży, zasiadał również w zarządach spółek. Przed dołączeniem do ARP, od grudnia 2015 r. pełnił funkcję prezesa zarządu proALPHA Polska, polskiego oddziału europejskiego producenta systemów ERP. W latach 2013 – 2014 był wiceprezesem Sygnity odpowiedzialnym za sektor publiczny. Z Computerlandem (późniejsze Sygnity) był również związany w latach 1999 – 2005, pełniąc różne funkcje. W latach 2011 – 2013 pracował dla IBM, w ostatnim okresie kierując sektorem public w polskim oddziale korporacji.