Centrum Edukacyjne EduSoft otrzymało rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej na prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektów 'Pracownia internetowa w każdym gimnazjum’ i 'Wyposażenie liceów w pracownie internetowe w roku 2001′. Kursy rozpoczną się w lipcu w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu.
Kursy mają kompleksowo przygotować kadrę nauczycielską do wykorzystywania technik informacyjnych w codziennej pracy, prowadzenia zajęć związanych z obsługą komputera oraz administrowaniem siecią komputerową i szkolną pracownią informatyczną. Za realizację projektów odpowiadają organy prowadzące szkołę, które typują nauczycieli i finansują szkolenie oraz Kuratoria Oświaty, koordynujące i nadzorujące prawidłowość wykonania zadania.
Kursy o różnych poziomach zaawansowania, podzielone na 40-godzinne bloki, będą przekazywały wiedzę na temat:
– posługiwania się narzędziami umożliwiającymi korzystanie z Internetu oraz znajdowania potrzebnej informacji w jego zasobach,
– przygotowania lekcji z wykorzystaniem przez uczniów informacji pozyskanych z Internetu,
– stosowania technik informacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów,
– wykorzystywania programów użytkowych i pakietów zintegrowanych (edytor, arkusz kalkulacyjny, baza danych, program prezentacyjny) w procesie nauczania,
– prawidłowego eksploatowania pracowni informatycznej, administrowania siecią komputerową.

Przewidziano też specjalny kurs dla kadry kierowniczej, omawiający przykłady kompleksowego wykorzystania komputerów w szkole, w tym do wspomagania zarządzania. Dyrektorzy dowiedzą się również jak zabezpieczyć sprzęt i informacje w nich zawarte przed nieuprawnionym dostępem.