Centrum Zakupów dla Sądownictwa rozpisało przetarg na dostawę oprogramowania SAP-a dla sądów i ministerstwa sprawiedliwości oraz na usługi towarzyszące. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 167,26 mln zł brutto. Z jednym wykonawcą zostanie podpisana umowa ramowa. Cena ma 100 proc. wagi przy wyborze.

Oferty złożyły dwa konsorcja:
S&T Services Polska i Zalaris Polska (wartość oferty 158 158 359,40 zł)
KBJ i T Systems Polska (wartość oferty 176 089 330,59 zł)

Przedmiotem umów wykonawczych jest dostarczanie wszystkich typów oprogramowania SAP-a wraz z udzieleniem przez producenta licencji lub licencji opartych na subskrypcjach. Zamawiający wymaga usług wsparcia technicznego w standardzie SAP Enterprise Support i towarzyszących tj. doradczych ze strony wykonawcy (specyfikacja przetargowa dopuszcza również równoważne oprogramowanie i usługi).

W trakcie obowiązywania umowy ramowej przewiduje się możliwość wdrożenia oprogramowania.

Wykaz licencji objętych usługami SAP Enterprise Support dla ministerstwa sprawiedliwości i sądu apelacyjnego we Wrocławiu obejmuje w sumie ok. 30 rodzajów licencji, w tym m.in. HANA, ERP, NetWeaver, Productivity Pak by Ancile, Professional User, Business Expert User, Developer, Payroll Processing, BA&T SAP Profitability and Cost Mgmt i in.