W lipcu br. krakowski sąd rejonowy reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa ogłosił przetarg na dostawę oprogramowania Microsoftu dla sądów powszechnych i ministerstwa sprawiedliwości. Z nowych produktów koncernu z Redmond będą korzystać sądy apelacyjne, okręgowe i rejonowe w całym kraju, resort sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej jak również samo Centrum Zakupów dla Sądownictwa.

Na sfinansowanie zamówienia przeznaczono dziewięciocyfrową kwotę: 368 989 609 zł brutto (blisko 369 mln zł).

Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na wybór Licensing Solution Provider (LSP) – pośredników w pozyskiwaniu i dostarczaniu na rzecz jednostek sądownictwa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji na oprogramowanie Microsoftu, a także usługi wsparcia producenta i wykonawcy.

Umowa ramowa na 3 lata zostanie zawarta maksymalnie z 5 wykonawcami. Oferty złożyło 6 wykonawców, zatem większość ma szansę na kontrakt. Cena jest jedynym kryterium wyboru.

Oto zestawienie ofert

Przedmiotem umów wykonawczych będzie natomiast dostawa w warunkach licencjonowania grupowego (Microsoft Enterprise Agreement – EA – lub Microsoft Products and Services Agreement – MPSA) wszystkich typów licencji, aktualizacji licencji lub subskrypcji na oprogramowanie Microsoftu wraz ze wsparciem technicznym i wsparciem eksperckim producenta.

SWZ dopuszcza też równoważne oprogramowanie i związane z nim usługi.

Ponad 30 programów Microsoftu w użyciu w sądach i ministerstwie

Jak wynika z dokumentacji przetargowej, jednostki krajowego wymiaru sprawiedliwości objęte postępowaniem posiadają i używają całą gamę oprogramowania Microsoftu. Lista zawiera ponad 30 pozycji, wśród nich są m.in. Azure, Azure DevOps Server, Azure AD, Dynamics 365, Office oraz Office 365, Windows 8,10,11, Windows Server, SQL Server, Share Point Server, Exchange (server i online), Visio, VDI, Windows Remote Desktop Server, System Center, Skype for Business i in.

Zamawiający wymaga, by zaoferowane przez wykonawców oprogramowanie było kompatybilne z posiadanym software’m Microsoftu.