Warszawski Sąd Rejonowy odrzucił wniosek o upadłość likwidacyjną Mediatela, spółki z grupy Hawe. Złożyła ją w lutym br. spółka Campa. 

Sąd stwierdził, że Campa nie może złożyć wniosku o upadłość Mediatela. Jej wierzytelności zostały w toku postępowania skutecznie zakwestionowane.

Mediatel w ub.r. odnotował 65,3 mln zł straty netto przy blisko 20 mln zł przychodów. Spółka liczy na pozyskanie inwestora. Na koniec ub.r. miała ok. 200 mln zł krótkoterminowych zobowiązań. Do Mediatela należy Hawe Telekom, które zarządza liczącą ponad 4 tys. km siecią światłowodową. Władze spółki oceniały wniosek złożony przez Agencję Rozwoju Przemysłu w sprawie upadłości Hawe Telekom jako próbę wrogiego przejęcia oraz grożący upadłością całej grupy. W tym roku Huawei podpisało z Mediatelem list intencyjny w sprawie współpracy.