W ocenie zarządu do wrogiego przejęcia mogą prowadzić działania realizowane przez pełnomocnika Agencji Rozwoju Przemysłu, która jest głównym wierzycielem Hawe Telekom, spółki zależnej Mediatela.

Zarząd twierdzi, że Agencja Rozwoju Przemysłu zmierza do sprzedaży Hawe Telekom i likwidacji tej spółki, co w konsekwencji oznaczałoby likwidację całej grupy kapitałowej Hawe. 

W grudniu 2015 r. ARP złożyła wniosek o upadłość Hawe Telekom oraz o zaspokojenie wierzycieli ze sprzedaży całego przedsiębiorstwa. Zgodnie z aktualnymi propozycjami ARP spółka zostałaby sprzedana za 120 mln zł, co zarząd Mediatela uznaje za „rażąco niską kwotę”. 

„Mówiąc wprost mamy do czynienia z próbą wrogiego przejęcia spółki i jej największego majątku, czyli sieci światłowodowej.” – alarmuje Paweł Paluchowski, prezes Mediatela oraz Hawe Telekom w restrukturyzacji. Dysponuje ona 4 tys. km światłowodów (świadczy usługi telekomunikacyjne innym operatorom).

W razie sprzedaży Hawe Telekom za wymienioną kwotę Mediatel pozostałby bez aktywów i środków na kontynuację działalności. Konsekwencją byłaby likwidacja Mediatela i całej grupy kapitałowej Hawe – przekonuje zarząd.  

„Działania głównego wierzyciela Hawe S.A., Agencji Rozwoju Przemysłu oraz zarządcy Hawe S.A. tj. Wojciecha Makuć doprowadziło do celowego paraliżu działalności operacyjnej Hawe S.A.” – twierdzi prezes Mediatela.

APR ripostuje, że zarzuty Mediatela są nieprawdziwe. Według agencji odpowiedzialność za niewypłacalność grupy Hawe ponoszą członkowie jej władz, natomiast ARP podejmuje działania w celu odzyskania pieniędzy wierzycieli i zapewnienia dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Na wniosek zarządcy w lipcu 2016 r. sąd umorzył sanację Hawe. Postanowienie zostało zaskarżone, ale wciąż nie ma rozstrzygnięcia w tej sprawie. Taka sytuacja zablokowała możliwość emisji akcji (160 mln zł) uchwalonej przez walne zgromadzenie Hawe w sierpniu 2015 r.

Zarząd zwraca uwagę, że sytuacja w Mediatelu jest inna niż w Hawe i daje większe możliwości zrealizowania planu naprawczego dla całej grupy. 

Według niego konieczna jest restrukturyzacja zadłużenia grupy Hawe m.in. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji, co pozwoli na dokapitalizowanie spółki i spłatę wierzycieli. Szef Mediatela liczy na pozyskanie strategicznego inwestora. Szybkie podwyższenie kapitału zakładowego ma krytyczne znaczenie dla spółki. Pozwoli obronić się przed wrogim przejęciem i finansować dalszą działalność. Prezes zapewnia, że są już zainteresowani inwestorzy.

„Zarząd spółki podjął decyzję, że plan restrukturyzacji grupy kapitałowej Hawe zostanie wdrożony i zrealizowany przez Mediatel.” – głosi komunikat. 

W ramach tych działań podpisano m.in. list intencyjny dotyczący współpracy Mediatela i Hawe Telekom z Huawei Polska. Ponadto Mediatel ubiega się o ponad 170 mln zł dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na rozbudowę dostępowej sieci regionalnej na obszarze Warmii, Mazur i Podkarpacia. W ramach inwestycji ma powstać m.in. ponad 2,8 tys. km nowych światłowodów.