Ceconomy przejmie w końcu 100-procentową kontrolę nad MediaMarktSaturn. Temat zostanie prawdopodobnie sfinalizowany na początku 2022 r., choć przeciąga się już dłużej niż planowano.

Otóż mniejszościowy udział w MediaMarktSaturn (21,6 proc.) zbywa Convergenta, holding należący do rodziny założyciela Media-Saturna, Ericha Kellerhalsa (założył firmę w 1979 r.). W zamian Convergenta obejmie bez mała 30 proc. akcji Ceconomy, stając się jego największym udziałowcem.

Sprzeciw przeciągnął sprawę

Porozumienie w tej sprawie po ciągnącym się kilka lat sporze zawarto w grudniu 2020 r. Wartość transakcji (liczona po kursie z ub.r.) to 815 mln euro. Po głosowaniu na walnym spodziewano się, że przejęcie zostanie zamknięte w ciągu kilku miesięcy, jednak wskutek sprzeciwu akcjonariuszy sprawa utknęła (wątpliwości wzbudziły warunki transakcji). W przyszłym roku w lutym jednak akcjonariusze ponownie będą głosować nad akceptacją.

Integracja w grupie

Ścisła integracja Ceconomy i jego największego biznesu, jaki jest MediaMarktSaturn, to jeden z ważniejszych elementów restrukturyzacji uruchomionej w połowie 2020 r., która zakłada m.in. uproszczenie struktur i procesów oraz do 100 mln euro rocznych oszczędności. W tym na mniejszych wydatkach administracyjnych dzięki uproszczeniu podwójnych struktur w grupie koszty mogą spaść o ok. 4 mln euro rocznie.

W ramach integracji w tym roku po raz pierwszy ta sama osoba połączyła funkcję CEO zarówno Ceconomy, jak i MediaMarktSaturn. Jest to od 1 sierpnia br. Karsten Wildberger. Także stanowiska dyrektora finansowego obu spółek połączyła „unia personalna”.