Ceconomy, do którego należy MediaMarktSaturn, na naszym rynku rozpoczęło spadkiem nowy rok finansowy. Jak podaje firma w sprawozdaniu finansowym, w IV kw. 2022 r. (I kw. roku 2022/23) w Polsce odnotowano nieznaczny spadek obrotów, gdyż do silnej konkurencji na rynku doszła niższa niż przed rokiem sprzedaż w całym krajowym segmencie elektroniki. Wraz z mniejszymi przychodami obniżył się również zysk operacyjny – informuje Ceconomy, nie podając liczb.

W regionie Europy Wschodniej (Polska i Turcja łącznie) skorygowany zysk operacyjny urósł natomiast z 23 mln euro do 37 mln euro, dzięki poprawie marż w Turcji.

Sprzedaż w regionie podskoczyła o 34,3 proc., do 0,74 mld euro. Z tym że była to znów głównie zasługa Turcji.

W roku finansowym 2021/22, zakończonym 30 września ub.r., Ceconomy w Polsce osiągnęło 951 mln euro obrotów (ok. 4,4 mld zł).

Przychody urosły bardziej niż rynek

Globalnie Ceconomy zakończyło IV kw. ub.r. na plusie, jeśli chodzi o sprzedaż, która urosła o 3,1 proc., do 7,1 mld euro i była na wyższym poziomie niż przed pandemią.

Po stronie zysków odnotowano natomiast mieszane wyniki. Zysk operacyjny zmniejszył się o blisko 20 proc., do 221 mln euro, lecz zysk netto był wyższy o blisko 4 proc. (127 mln euro).

Marża brutto nieznacznie się skurczyła, z 17,3 proc. przed rokiem do 16,9 proc. Cashflow okazał się natomiast wyższy o ponad 700 mln euro r/r.

W e-sprzedaży firma osiągnęła w IV kw. 2022 r. 25,5 proc. obrotów (1,8 mld euro, spadek o 4,7 proc. r/r). O 14,5 proc. r/r urósł natomiast biznes usług i rozwiązań i odpowiada już za ok. 5 proc. przychodów detalisty (blisko 0,4 mld euro w IV kw. ub.r.).

Dyscyplina kosztowa priorytetem

Koszty, rentowność i płynność są na pierwszych miejscach w naszej agendzie. Dołożymy, wszelkich starań, aby nadal optymalizować te obszary. Do tego najważniejszym warunkiem jest konsekwentne zarządzanie kosztami” – komentuje wyniki dyrektor finansowy Kai-Ulrich Deissner.

Firma zapowiada, że będzie nadal dostosowywać strukturę kosztów do nowych warunków i zapewnia, że coraz bardziej ukierunkowuje swój asortyment produktów na rentowność i dodaje nowe, dochodowe kategorie.

Dwa scenariusze na ten rok

Przy założeniu, że warunki makroekonomiczne nie będą pogarszać się, a rynek elektroniki skurczy się co najwyżej w umiarkowanym stopniu, Ceconomy spodziewa się roku 2022/23 nieznacznie wyższej sprzedaży i wyraźnego wzrostu skorygowanego EBIT (scenariusz 1).

Pesymistyczny scenariusz zakłada mniej korzystne otoczenie makroekonomiczne, co mogłoby przełożyć się na głębszy spadek popytu na rynku, a Ceconomy musiałoby liczyć się wówczas z wyraźnym spadkiem sprzedaży i zysku. Jednak jest to mniej prawdopodobna opcja.

„Po wszystkim, co widzieliśmy w pierwszym kwartale, uważamy, że scenariusz 1 jest bardziej prawdopodobny” – uważa CEO Ceconomy i MediaMarktSaturn, Karsten Wildberger.