W roku finansowym 2021/2022, zakończonym 30 września 2022 r., Ceconomy osiągnęło w Polsce sprzedaż na poziomie 951 mln euro – poinformowała korporacja, do której należy MediaMarktSaturn.

Tym samym detalista nieznacznie zwiększył sprzedaż wobec poprzedniego roku. Obroty w naszym kraju liczone w euro były o ok. 1 proc. wyższe niż w roku 2020/2021, natomiast w PLN był już wyraźniejszy wzrost, o 3,6 proc. r/r (co oznacza sprzedaż większą o ok. 160 mln zł r/r).

Warto zauważyć, że taki bilans osiągnięto przy tej samej liczbie marketów w obu porównywanych latach (81) oraz przy ograniczeniu zatrudnienia o 9 proc.

Zatrudnienie liczone wg ekwiwalentu czasu pracy w pełnym wymiarze wyniosło na dzień 30 września br. 3076 osób wobec 3330 rok wcześniej, a liczba pracowników 3180 wobec 3503.

Wybrane dane Ceconomy dla polskiego rynku za rok 2021/2022

Źródło: sprawozdanie finansowe Ceconomy za rok 2021/2022

Jak podaje Ceconomy w sprawozdaniu finansowym, w Polsce rynek elektroniki użytkowej osiągnął wzrost liczony w niskich, dwucyfrowych milionach, do czego przyczyniła się wysoka inflacja.

Czwarty kwartał roku finansowego (czyli III kw. 2022 r.) również był na plusie pod względem obrotu, choć wzrost był już mniej dynamiczny – informuje detalista.

Spadł zysk w III kw. 2022 r.

Korporacja nie ujawnia zysku osiągniętego na polskim rynku. Informuje natomiast, że wynik na poziomie operacyjnym za rok 2021/2022 był na poziomie z poprzedniego roku.

EBIT w segmencie Europy Wschodniej, czyli Polska liczona łącznie z Turcją, wyniósł w sumie 31 mln euro w roku 2021/2022, ok. 8 mln euro powyżej poziomu z poprzedniego roku (2020/21: 23 mln euro).

W IV kwartale finansowym 2021/22 (III kw. 2022 r.) zysk w Polsce spadł, co wynika z negatywnych skutków wyceny produktów i słabszego biznesu usług i rozwiązań (Services & Solutions) – informuje Ceconomy.

W efekcie EBIT w segmencie Europy Wschodniej w IV kw. finansowym spadł o 6 mln euro do 4 mln euro (IV kw. 2020/21: 10 mln euro).

Większe inwestycje w naszym kraju

Ceconomy informuje również o inwestycjach w segmencie Europie Wschodniej (Polska i Turcja). W roku finansowym 2021/22 były one o 19 mln euro wyższe niż w roku poprzednim i wyniosły 78 mln euro (2020/21: 58 mln euro).

Wyższe kwoty były związane głównie z rozszerzeniem istniejących umów najmu dla sklepów w Polsce. Dodatkowo kosztowała również modernizacja obiektów, a dla przypomnienia w kraju liczba marketów r/r nie zmieniła się (po zamknięciu siedmiu sklepów w Polsce w poprzednim roku).

Rok 2023 jest trudny do prognozowania

W kolejnym roku Ceconomy spodziewa się negatywnego trendu w sprzedaży detalicznej elektroniki w Europie Wschodniej, ze względu na niesprzyjające warunki panujące na rynku. Ze względu na wysoką inflację w Polsce (a zwłaszcza Turcji) trudno o wiarygodną prognozę dotyczącą wartości rynku w 2023 r. – stwierdza Ceconomy.

Niższy zysk globalnie

Globalnie Ceconomy w roku 2021/2022 zwiększyło sprzedaż o 3,2 proc., do 21,8 mld euro. Zysk operacyjny spadł jednak o ok. 40 mln euro r/r, do 197 mln euro (0,9 proc. marży operacyjnej). Jako powody wskazuje się niższy popyt konsumencki, inflację i rosnącą konkurencję. Marża EBIT w ostatnim kwartale wyniosła już jednak 1,8 proc.

Biznes usług i rozwiązań urósł w roku 2021/2022 o ponad 21 proc., do 1,3 mld euro.

W IV kw. finansowym (III kw. 2022 r.) udział sprzedaży internetowej wyniósł 21,5 proc., tj. 1,13 mld euro, co oznacza wzrost o 6,3 proc. r/r.

Korporacja informuje ponadto, że nowy rok finansowy rozpoczął się nieźle. W październiku i listopadzie br. mimo trudnego rynku sprzedaż okazała się wyższa niż przed rokiem. W całym roku 2022/2023 detalista liczy się natomiast z niewielkim spadkiem sprzedaży, jednak zysk powinien wyraźnie poprawić się – przy założeniu, że sytuacja gospodarcza nie będzie się dalej pogarszać, a na rynku elektroniki dołek na sprzedaży okaże się umiarkowany.