Czas pandemii okazuje się okresem prosperity dla właściciela największej w Polsce sieci z elektroniką. Sprzedaż wzrosła o 30 proc., a rentowność utrzymała się poziomie z poprzedniego roku – wynika z danych Terg, do którego należy Media Expert, za rok finansowy 2020/2021 (1 kwietnia 2020 r. – 31 marca 2021 r.).

Według sprawozdania biznesy Terga w ub.r. sprzedawały średnio na ok. 5-procentowej marży, podobnie jak rok wcześniej. Rentowność netto poprawiła się natomiast do 4,2 proc. z 3,74 proc., przy przychodach które po 2,4-miliardowym wzroście przekroczyły 10 mld zł w ciągu roku.

Wybrane dane finansowe Terg SA za rok 2020/2021 (zł)

Rok 2020/2021Rok 2019/2020Zmiana
Przychody netto ze sprzedaży10 020 036 480,997 670 437 913,3030,63%
Zysk na sprzedaży499 396 332,44383 257 808,5930,30%
Marża brutto na sprzedaży4,98%5%-0,02 pkt
Zysk z działalności operacyjnej509 254 377,88349 701 975,9945,62%
Zysk netto421 004 218,32
286 961 266,4446,71%
Źródło: sprawozdanie finansowe spółki

Udział zapasów w aktywach wzrósł do 62,1 proc., co jak wyjaśniono wynika ze wzrostu ilości punktów handlowych, które wymagały zatowarowania, oraz z dostępności towaru zarówno w sieci sklepów jak i w e-commerce.

Znacznie zmniejszyły się w ub.r. wydatki na wynagrodzenia – z 568 mln zł w roku 2019/2020 do 283 mln zł w roku 2020/2021. W tym o blisko 3/4 spadły wynagrodzenia zarządu – z ponad 2 mln zł do ok. 550 tys. zł. W Tergu w roku finansowym było zatrudnionych przeciętnie 2678 osób.

Skąd taki zysk

Wśród najważniejszych celów minionego roku w sprawozdaniu wymieniono wzrost przychodów ze sprzedaży połączony z optymalizacją kosztów i utrzymaniem rentowności. Kolejnym było monitorowanie dostępności towarów i ocena rotacji w celu optymalizacji stanów magazynowych i zaangażowanych środków.

Realizacja tych planów pozwoliła wypracować pozytywny wynik finansowy – zapewnia zarząd. Do solidnego zysku przyczyniła się też rosnąca sprzedaż detaliczna oraz online (odbywa się poprzez trzy e-sklepy: Mediaexpert.pl, Electro.pl i Avans.pl), dodatkowe usługi posprzedażowe i optymalizacja rotacji towarów – wynika ze sprawozdania.

Doskonalono logistykę

W minionym roku kontynuowano prace poprawiające system magazynowy i informatyczny w celu lepszego zarządzania magazynami i optymalizacji procesów logistycznych.

Rozwój usług jest koniecznością
Terg podaje, że rozwijał w ub.r. ofertę dodatkowych usług posprzedażowych, takich jak: montaż sprzętu, recykling starych urządzeń, konfigurowanie i programowanie, dowozy, ubezpieczenie towarów, ubezpieczenie komunikacyjne.
Według zarządu rozwój sprzedaży dodatkowych usług jest konieczny, z uwagi na rosnące potrzeby klienta, a także potrzeby uzupełniania sprzedaży z podstawowej działalności.

Cele na aktualny rok

Najważniejszym zadaniem spółki w aktualnym roku finansowym, który kończy się 31 marca 2022 r., jest wzrost rentownej sprzedaży. Cel ten firma zamierza osiągnąć m.in. poprzez poszerzenie asortymentu i ofertę usług, rozbudowę sieci sklepów i optymalizację zarządzania kapitałem obrotowym.

Będzie rósł e-commerce

Z uwagi na pandemię odnotowano wzrost zainteresowania e-commerce, więc według zarządu konieczne jest rozwijanie kanału online. Spółka planuje też dalsze promowanie marek swoich e-sklepów.

Podsumowując Terg planuje nadal rozwijać e-sklepy, ulepszać procesy logistyczne i poprawiać zaplecze informatyczne, wspierające istotne procesy w firmie. Będą kontynuowane wdrożenia zintegrowanych systemów IT do zarządzania towarami, obsługi sprzedaży, bezpieczeństwa danych i raportowania. Celem jest też dalsza dywersyfikacja sprzedaży poprzez wprowadzenie nowych towarów i usług. Planuje się dalszy rozwój sieci detalicznej i kontynuowanie rozpoczętych inwestycji w centra dystrybucji, przy częściowym pozyskaniu środków na refinansowanie poniesionych nakładów.

Jak zapewniono, posiadane środki finansowe pozwolą na realizację planowanych inwestycji.

Media Expert informował również w końcu 2021 r., że po przejęciu sieci Norauto sonduje kolejne możliwości akwizycji.