Według komunikatu spółki, obligacje zostaną wyemitowane na okres 36 miesięcy, licząc od 24 czerwca br. Propozycje ich nabycia zostaną skierowane do indywidualnych adresatów (nie więcej niż 149 osób). Emisja jest związana z programem obligacji, przyjętym 10 czerwca br. Zakłada on wypuszczenie obligacji o wartości nominalnej do 100 mln zł.