Fundusz MCI.PrivateVentures FIZ nieźle zarobił na inwestycji w ABC Datę – wynika ze sprawozdania finansowego MCI Capital. Orientacyjny wpływ netto do funduszu w wyniku sprzedaży przedsiębiorstwa wyniesie 142,3 mln zł (po potrąceniu kosztów transakcyjnych, które nie są jeszcze w pełni rozliczone). Zarządzający funduszem wypracowali ponad dwukrotny zwrot zainwestowanych środków – informuje MCI.

MCI.PrivateVentures FIZ wraz z subfunduszem MCI EuroVentures 1.0 sfinalizował sprzedaż przedsiębiorstwa ABC Daty 1 lipca br. Zostało przejęte przez Roseville Investments (grupa Also) za cenę 147,61 mln zł, wraz ze spółkami zależnymi w Polsce (m.in. iSource, S4E) i innych krajach.

MCI przejęło kontrolę nad ABC Datą w 2008 r. Konta głównego udziałowca niemal co roku zasilały sowite dywidendy. Spółka MCI Venture Projects kontrolowała ok. 77 mln akcji ABC Data SA. W ostatnich latach dywidendy z zysków ABC Daty wyniosły: w 2018 r. (za rok 2017) – 31 gr na akcję, w 2016 r. – 39 gr, w 2015 r. – 36 gr, w 2014 r. – 36 gr, w 2013 r. – 24 gr.