Fundusz MCI Management złożył wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych o wprowadzenie Spółki do obrotu giełdowego. Debiut spółki planowano na połowę stycznia. Termin przesunięto ze względu na przedłużenie postępowania rejestrowego przed Sądem Rejonowym.

Publiczna oferta akcji MCI zakończyła się 20 grudnia 2000 roku. 84 proc. redukcją objęto zapisy w Subtranszy Rynkowej inwestorów instytucjonalnych oraz 61 proc. redukcją objęto zapisy inwestorów indywidualnych w Subtranszy Ogólnej.
Pod koniec ubiegłego roku Sąd Rejonowy we Wrocławiu zarejestrował podwyższenie kapitału akcyjnego MCI Management o kwotę 5,2 mln zł. Obecnie kapitał akcyjny Spółki wynosi 37,8 mln zł.