Zarząd MCI Management zrezygnował z emisji obligacji zamiennych. Po konsultacji projektu z Radą Nadzorczą oraz akcjonariuszami spółki ustalono, iż MCI Management zrealizuje założone cele inwestycyjne wykorzystując kapitały własne funduszu lub środki pozyskane ze sprzedaży posiadanych akcji oraz udziałów w spółkach portfelowych.