Zmianę zarejestrowano w sądzie 2 grudnia. Jej celem według Tomasza Czechowicza jest lepsza identyfikacja spółki z prowadzoną działalnością, czyli podmiotu inwestującego w aktywa poprzez różne fundusze. Cześć zarządzającą aktywami wydzielono w osobną firmę – Private Equity Managers – i wprowadzono w br. na giełdę. Po zmianie MCI koncentruje się na inwestowaniu.

MCI istnieje od 1999 r. Wartość certyfikatów inwestycyjnych wynosi 1,45 mld zł, a zarządzanych aktywów – 2 mld zł. Po trzech kwartałach 2015 r. MCI miało 106 mln zł zysku netto.