Spółka MCI Management zainwestowała 500 tys. zł w spółkę Synergy, przez co objęła 99,4 proc. jej akcji. Spółka zajmować sie będzie integracją zaawansowanych systemów informatycznych dla międzynarodowych klientów korporacyjnych. Do końca 2003 roku firma ma wypracować 30 mln zł przychodów i 2,5 mln zł zysku. Jeszcze w tym roku planowany jest dodatni wynik finansowy.
Zgodnie z założeniami, Synergy ma osiągnąć do końca 2001 roku 4 mln zł przychodów i niewielki zysk (0+). W kolejnych latach spółka stawia sobie za cel zwiększenie sprzedaży do kolejno 20 i 30 mln zł.
MCI Management zachowała sobie prawo do podwyższenia kapitału zakładowego do 2 mln zł po wartości nominalnej akcji w okresie do 31 grudnia 2003. Do tego czasu planowane jest także wprowadzenie inwestora strategicznego do spółki. Założyciele Synergy mają prawo do nabycia od MCI akcji spółki w ramach opcji menedżerskich (po 15 proc.).