Według danych z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana zarobków absolwentów MBA w sektorze IT w ub. roku wyniosła 13,7 tys. zł brutto, co oznacza 6. miejsce na 9 sklasyfikowanych branż. Najlepiej płacą w przemyśle lekkim (17 tys. zł). Na większe stawki niż w IT mogą liczyć posiadacze dyplomów MBA w telekomunikacji (mediana 15 tys. zł).

Mediana dla wszystkich branż w 2012 roku wyniosła 13,3 tys. zł i była o 166 proc. wyższa od wartości płac absolwentów studiów podyplomowych (5 tys. zł). Jeszcze mniej zarabiają pracownicy z doktoratem (4,9 tys. zł) i magistrzy (4,8 tys. zł).

Różnice w wynagrodzeniach osób z dyplomem MBA były spore w zależności od stanowiska. Np. kierownicy zarządzający grupą do 10 osób otrzymywali 11,2 tys. zł brutto (mediana), czyli o 800 zł mniej niż kierownicy dużych zespołów. Dyrektorzy po studiach MBA zarabiali według mediany 20 tys. zł  brutto, a członkowie zarządu – 26 725 zł.