Postępowanie sanacyjne wobec Max Computers na wniosek spółki otworzył 10 sierpnia Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej. Oznacza to, że spółka uzyskała ochronę przed wierzycielami i rozpocznie restrukturyzację zgodnie z przepisami obowiązującymi od początku 2016 r.

Wcześniej pojawiały się informacje o problemach dystrybutora, w związku z cięciem limitów przez ubezpieczycieli. Spekulowano, że spółka może ogłosić upadłość. W lipcu zarząd zapewnił, że Max Computers zamierza kontynuować działalność i że terminowo reguluje wszelkie zobowiązania publicznoprawne.