Juniper wprowadzi na rynek w III kw. 2009 r. platformę TX Matrix Plus do obsługi dużych sieci IP. TX Matrix Plus ma przepustowość do 25 Tb/s. i pozwala sprzęgać ze sobą maksymalnie szesnaście routerów T1600 w jeden wielostojakowy węzeł kierowania ruchu. Można nim zarządzać jak pojedynczym dużym routerem, bądź, w połączeniu z systemem JCS 1200, zrealizować wirtualizację routerów szkieletowych.