Advanced Systems International wprowadził do oferty kolejne rozszerzenie programu USB Lock RP. W nowej wersji – USB Lock RPE – dodano funkcję szyfrowania zawartości autoryzowanych nośników USB (Portable Protection).
15-dniową wersję demonstracyjną można pobrać ze strony internetowej dystrybutora programu – Marken Systemy Antywirusowe. Znajduje się pod adresem http://usblock.com.pl/download/usblockrp_demo.zip.